Οι αλλαγές στην ασφάλιση ΙΧ

cars-trafficΙδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι κάτοχοι ΙΧ καθώς ο νέος νόμος για την ασφάλιση των οχημάτων είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Στόχος είναι να μειωθούν όσο το δυνατόν γίνεται τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους θέτοντας σε κίνδυνο ζωές.
Μια από τις βασικές αλλαγές που προβλέπει ο νέος νόμος έχει να κάνει με την αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς προβλέπεται πληρωμή των ζημιών μέσα σε 10 ημέρες. Σημειώστε επίσης ότι οι κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα είναι αυστηρές...

Αναλυτικά οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής

- Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος παύει να ισχύει μετά τη λήξη της ώρας και της ημέρας που αναγράφεται σε αυτό.

- Ανανεώνεται μόνο όταν ο ασφαλισμένος πληρώσει το ασφάλιστρο. Αλλιώς το όχημα είναι ανασφάλιστο.

- Για 16 ημέρες από τη λήξη του συμβολαίου το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος εξακολουθεί να καλύπτεται. Στη συνέχεια ο ασφαλιστής ζητά τα ποσά από τον πελάτη του.

- Απαγορεύεται οι εταιρείες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια αν αυτά προηγουμένως δεν πληρωθούν.

- Καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης.

- Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση.

- Αποδεικτικό της σύμβασης ασφάλισης θα είναι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πριν από την παράδοσή του η απόδειξη πληρωμής του.

- Με αίτηση αποζημίωσης εξομοιώνονται η δήλωση ατυχήματος, η φιλική δήλωση διακανονισμού και η κάθε γραπτή ενημέρωση του ασφαλισμένου προς τον ασφαλιστή.

- Αναγνωρίζεται θεσμικά η ηλεκτρονική επικοινωνία ασφαλιστή με ασφαλισμένο.

- Μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία της προσφοράς θα πληρώνονται οι ζημιές.

Τι ισχύει για τα ανασφάλιστα οχήματα

Ο νέος νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όπως:

- Αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για δέκα ημέρες.

- Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.

- Πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

- Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Πηγή : www.caranddriver.gr