Τεράστια πρόστιμα για ανασφάλιστο όχημα

troxonomosΑπό 1η Ιουλίου θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος ασφάλισης οχημάτων, που θεσπίζει την προπληρωμή των ασφαλίστρων, ενώ για όσα Ι.Χ. εντοπίζονται ανασφάλιστα, θα προβλέπεται πρόστιμο μέχρι και 750 ευρώ.

Με τον νέο νόμο ασφάλισης, που τίθεται σε καθολική ισχύ από την 1η Ιουλίου, καταργείται το περιθώριο των 30 ημερών που είχε ο ασφαλισμένος για να πληρώσει το ανανεωτήριο συμβόλαιό του οχήματός του. Αντίθετα, για να τεθεί σε ισχύ η ανανέωση ασφάλισης του Ι.Χ. θα πρέπει εγκαίρως να έχει ειδοποιηθεί ο ασφαλισμένος (10 μέρες πριν) και να έχει προπληρώσει τα ασφάλιστρα. Επίσης, ο νέος νόμος για τα καινούργια συμβόλαια οχημάτων προβλέπει την «αυστηρή» τους προπληρωμή, διαφορετικά απαγορεύεται ο ασφαλιστής να παραδίδει το νέο συμβόλαιο στον πελάτη του.

Παράλληλα σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων που θα εντοπιστούν από την Τροχαία, θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα έως και 750 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι κυρώσεις για τα ανασφάλιστα που προβλέπονται είναι οι εξής:

Διοικητικές κυρώσεις:

• Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 μέρες.

• Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής.

• Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Ποινικές κυρώσεις:

• Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Πριν από την επιβολή του προστίμου η διαδικασία προβλέπει την αποστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητηρίου, βάσει του οποίου θα τον καλεί να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες και να πληρώσει παράβολο 250 ευρώ. Αν ο κάτοχος του αυτοκινήτου δε συμμορφωθεί, ο νόμος προβλέπει την επιβολή νέου προστίμου 500 ευρώ σε συνδυασμό με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Πηγή: autotriti.gr