Συμβουλές
Ελαστικά Μιχελακάκης

Από το 1995
Δοϊράνης 104 Καλλιθέα
210 957 6772

Συμβουλές

Δείκτες Βάρους - Ταχύτητας

Σε όλα τα ελαστικά που περιλαμβάνει ο ηλεκτρονικός κατάλογος της "Ελαστικά Μιχελακάκης" θα βρείτε αναλυτική κατάσταση με τις διαστάστάσεις και τα χαρακτηριστικά τους. Επιλέξτε το ελαστικό που θέλετε και πατήστε τον σύνδεσμο "Δείτε τις διαθέσιμες διαστάσεις" ώστε να ανοίξετε τον πίνακα με τα στοιχεία του συγκεκριμένου προϊόντος.

Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείτε την αντιστοιχία βάρους και ταχύτητας με τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στους καταλόγους των ελαστικών.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΟΥΣ – LOAD INDEX (LI): ένας κωδικός που αναφέρεται στο μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ένα ελαστικό στην ταχύτητα που αναφέρεται ο δείκτης βάρους του.
Δείκτης δυνατότητας φορτίου ανά ελαστικό εκφρασμένος σε κιλά (kg).
Δείκτης Κιλά Δείκτης Κιλά Δείκτης Κιλά Δείκτης Κιλά Δείκτης Κιλά Δείκτης Κιλά Δείκτης Κιλά
20 80 40 140 50 190 70 335 90 600 110 1060 130 1900
21 82,5 41 145 51 195 71 345 91 615 111 1090 131 1950
22 85 42 150 52 200 72 355 92 630 112 1120 132 2000
23 87,5 43 155 53 206 73 365 93 650 113 1150 133 2060
24 90 44 160 54 212 74 375 94 670 114 1180 134 2120
25 92,5 45 165 55 218 75 387 95 690 115 1215 135 2180
26 95 46 170 56 224 76 400 96 710 116 1250 136 2240
27 97,5 47 175 57 230 77 412 97 730 117 1285 137 2300
28 100 48 180 58 236 78 425 98 750 118 1320 138 2360
29 103 49 185 59 243 79 437 99 775 119 1360 139 2430
30 106 50 190 60 250 80 450 100 800 120 1400 140 2500
31 109 51 195 61 257 81 462 101 825 121 1450    
32 112 52 200 62 265 82 475 102 850 122 1500    
33 115 53 206 63 272 83 487 103 875 123 1550    
34 118 54 212 64 280 84 500 104 900 124 1600    
35 121 55 218 65 290 85 515 105 925 125 1650    
36 125 56 224 66 300 86 530 106 950 126 1700    
37 128 57 230 67 307 87 545 107 975 127 1750    
38 132 58 236 68 315 88 560 108 1000 128 1800    
39 136 59 243 69 325 89 580 109 1030 129 1850    
         
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : αναφέρει τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να επιτύχει ένα ελαστικό με όριο το μέγιστο βάρος που αναφέρεται ο δείκτης βάρους του.        
Δείκτης  km/h Δείκτης  km/h Δείκτης  km/h Δείκτης  km/h Δείκτης  km/h        
A1 5 A7 35 F 0 N 140 U 200        
A2 10 A8 40 G 90 P 150 H 210        
A3 15 B 50 J 100 Q 160 V 240        
A4 20 C 60 K 110 R 170 W 270        
A5 25 D 65 L 120 S 180 Y 300        
A6 30 E 70 M 130 T 190